۱۰ ابزار مهم SEO

۱۰ ابزار مهم SEO هر کاری برای بهتر انجام شدن نیازمند ابزار می باشد برای بررسی سئو سایت هم هر چه قدر هم دارای دانش کافی باشیم باز هم نیازمند ابزارهایی هستیم تا بتوانیم به صورت دقیق با استفاده از پارامترهای مختلف وضعیت سایت را مورد بررسی قرار دهیم تا نسبت به رفع عیوب احتمالی …

به چه کسی وبمستر می گویند؟

  وب مستر به چه کسی  می گویند؟ وب مستر کیست؟ وبمستر به معنا لغوی یعنی مدیر سایت و در عمل به مدیر ارشد است. وبب مستر سیاست ها و استراتژی های نگهداری سایت و بازاریابی  در جهت رسیدن به هدف سایت را تعیین می کند. به زبان ساده تر به فردی که به تمام …