تیم پارس نگار وابسته به شرکت ریز رایانه هامون کار خود در بهار 1397 آغاز کرده است. این تیم با هدف تولید محتوا با کیفیت در بستر وب شروع بکار کرده است و در حال حاضر 15 نویسنده 5 کارشناس سئو و 7 کدنویس در اختیار دارد