به چه کسی وبمستر می گویند؟

  وب مستر به چه کسی  می گویند؟ وب مستر کیست؟ وبمستر به معنا لغوی یعنی مدیر سایت و در عمل به مدیر ارشد است. وبب مستر سیاست ها و استراتژی های نگهداری سایت و بازاریابی  در جهت رسیدن به هدف سایت را تعیین می کند. به زبان ساده تر به فردی که به تمام …